ช่องทางชำระเงิน

 

 

ธนาคาร

สาขา

บัญชี

เลขที่บัญชี

ชื่อลัญชี

กสิกรไทย

แฟชั่นไอแลนด์

ออมทรัพย์

720-297-5069

บริษัท กู๊ด แมททีเรียล จำกัด

กรุงศรีอยุธยา

แฟชั่นไอแลนด์

ออมทรัพย์

467-149-3492

บริษัท กู๊ด แมททีเรียล จำกัด

System.String[]